Çocuk Odaklı Habercilik Üzerine Yeni Medyada Şiddet, Taciz, Tecavüz, Cinayet Haberleri Üzerinden Eleştirel Bakış: Leyla Aydemir Örneği

Hicabi Arslan & Aslıhan Topal Mayıs 2021 Türkçe
Facebook Twitter

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi Hicabi Arslan & Aslıhan Topal

Toplumların yarınını oluşturan bugünün çocuklarının her açıdan sağlıklı yetişmeleri, varlıklarının her türlü suistimal ve istismardan korunması noktasında toplumun her kesimi gibi medyaya da önemli görevler düşmektedir.

Çocukların hak ihlallerinin önüne geçilmesi, seslerinin duyurulması, haber dilinde temsillerinin sorunsuz yansıtılması gibi pek çok noktada medya, çocukların temsilinde çocuk odaklı habercilik anlayışı çerçevesinde bir anlayışı sürdürmelidir.

Çocuk bireylerin haberlerde yer almasına yönelik her ne kadar haber dilinin sorunlarına farklı çalışmalarla değinilmiş olsa da, bu noktada problemli kullanımın zaman zaman devam ettiği görülmektedir. Yeni medyanın habercilik anlamında sağladığı kolaylıklar yanında bir takım sorunları da içerisinde barındırdığı ortadadır. Bu sorunlar hem habercilik anlamında hem de toplumun haberlere erişiminde karşılaştığı etik sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çocuklara yönelik uygulanan taciz, tecavüz, şiddet, cinayet haberlerinin yansıtılmasında, bireylerin konu ile ilgili bilgilendirilmesi ve çocukların güvenli yaşamı açısından konuya yönelik farkındalık oluşturmak adına bu yönde yapılan haberler de oldukça önemlidir. Ancak bu haberlerde kullanılan haber dili toplumun farkındalığını artırmaya yönelik olmalı reyting kaygıları üzerine kurulmamalıdır.

Bu makalede, çocukların haberlerde yer alış şekillerinde yaşanan problemli haber dili nitel araştırma yönteminden içerik analizi yöntemiyle eleştirel bakış açısı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu amaçla; Leyla Aldemir olayını haberleştirmelerinde kullandıkları haber dili; yayınladıkları haberler ve görseller üzerinden Habertürk, Hürriyet, Sözcü ve Yeniçağ gazetelerinin internet haber sitelerinde 16 Haziran 2018- 10 Şubat 2021 tarihleri arasında yayınlanan toplam 206 haberle incelenmiştir.

Yapılan değerlendirme ile yeni medyada çocuklara yönelik şiddet, taciz, tecavüz, cinayet haberlerinde etik ihlallerin devam ettiği gözlemlenmiştir. Çalışmanın elde edilen veriler doğrultusunda daha sonraki çalışmalar için kaynaklık edebileceği düşünülmektedir.