Çocuk ve Medya: Eşitsizlikler Dünyası

Mustafa Ruhi Şirin 2014 Türkçe
Facebook Twitter

Mustafa Ruhi Şirin Çocuk Medyası Uzmanı

İletişim pedagoglarının ilgilendiği üç önemli soru çocuk medyası sarmalını anlamaya yönelmek için işimizi kolaylaştırabilir: İletişim araçlarına bu derece güven duymak doğru mudur? Bu araçları kullanırken çocukların yeterli bilgileri var mıdır? İletişim araçları çocuğun sosyalleşmesi ve entelektüel gelişimine katkıda bulunacak kadar ehil ve olgunlaşmış mıdır? Ne yazık ki bu üç sorunun ortak kabulleri içeren cevabı henüz bulunamamıştır ve bulunması ihtimali de çok zayıftır.

Medyanın güçlü sosyalleşme faktörlerinden biri olduğu, çocuklara davranış, tutum ve dünya görüşü verdiği de ortak kabullerdendir. Buna karşılık, hiçbir medya tek başına çocuğu yetiştirmeye ne ehildir, ne de sosyalleşmeyi tek başına
gerçekleştirecek kadar olgunlaşmıştır. Bu nedenle hiçbir iletişim aracı çocuğun sosyalleşme ve entellektüel düzeyinden sorumlu tutulamaz. Görsel iletişim araçlarının çocukların ve gençlerin psikososyal gelişimlerini sağladığı gibi, engelleyici yönleri olduğu yönündeki görüşleri de gözden uzak tutmamak gerekir.