Çocukların Medyada Temsili: İyi, Kötü ve Mağdur Çocuk

Selahattin Güven 2014 Türkçe
Facebook Twitter

Selahattin Güven Doktora Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

“‘Çocukların Medyada Temsili: İyi, Kötü ve Mağdur Çocuk’ isimli çalışmada Kurtlar Vadisi Pusu, Muhteşem Yüzyıl, Arka Sokaklar, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Pis Yedili isimli beş yerli dizi ve filmdeki çocuk temsilleri incelenmiştir.

‘Söylem Analizi’ yöntemi kullanılarak yapılan çalışmada, bu beş dizi filmde yer alan çocuk temsilleri analiz edilmiştir. Dizi filmlerde izleyiciye aktarılan mesajlar, Michel Foucault’un normal-anormal, özneleştirme-nesneleştirme ve biyo-iktidar kavramları çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Çalışma, dizi/filmlerde çocuğun, bir yeniden aktarım ögesi olduğu bulgusundan hareketle çocuğun kimi durumlarda devletin yüceliği için, kimi zaman ailenin dayanışması için ve kimi zaman da kadının mağduriyetini aktarmak için aracı kılındığını ortaya koymaktadır.

Ayrıca, çocuklar üzerinden aktarılan açık ve örtük mesajları ile diziler izleyicinin ne zaman üzüleceğini, ne için fedakârlık yapması gerektiğini, neyi takdir etmesi gerektiğini, kimi mağdur olarak kabul edeceğini ve çocuklarını nasıl yetiştirmesi gerektiğini aktarmaktadır.”