Eleştirel Medya Okuryazarlığı Kapsamında Çocuğa ve Kadına Yönelik Olarak Önerilen Özel Haber Dili

Hicabi Arslan 2019 Türkçe
Facebook Twitter

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkçe Araştırma Makaleleri Hicabi Arslan

Medyada yer alan haberler özellikle kadın ve çocuk şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet haberleri kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak için yapılan haberler olmasının yanı sıra habere konu olan tarafların yeni medya anlayışı çerçevesinde reyting uğruna etik kurallar çiğnenerek habere dâhil edilmeleri nedeniyle medya ve etik kuralları açısından tartışılması gerekli önemli hususlardır.

Genel olarak bakıldığında medyada yer alan haberlerin içerikleri kullanılan dil, kullanılan görseller toplumda ciddi anlamda genel bir kaygı uyandıracak tarzdadır. Bu çalışmada; çocuk ve kadın temalı haberlerdeki ön yargılı, ötekileştirici, aşağılayıcı, cinsiyetçi ve hedef gösterici dil ve üslubun terkedilerek, aslında nasıl olması gerektiği konusunda bir dizi öneride bulunularak, bu konulara yapıcı bir bakış açısı getirecek yeni bir haber dilinin nasıl olması gerektiği hakkında örnekler üzerinden eğitsel yönlendirmelerde bulunulacaktır.

Medyada yer alan haberler özellikle kadın ve çocuk şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet haberleri kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak için yapılan haberler olmasının yanı sıra habere konu olan tarafların yeni medya anlayışı çerçevesinde reyting uğruna etik kurallar çiğnenerek habere dâhil edilmeleri nedeniyle medya ve etik kuralları açısından tartışılması gerekli önemli hususların ele alınarak bu konuda geliştirilecek olan “yeni haber dili”nin nasıl olması gerektiği konusundaki görüş ve öneriler paylaşılacaktır.

Dünya nüfusunun 2/3’nün çocuklardan oluştuğu göz önüne alındığında onlara yönelik olarak yapılacak haberlerin de bir o kadar özenli ve yapıcı nitelikte olması gerekliliğinin yanı sıra Ülkemizdeki kadın-erkek nüfus dengesinin hiç değilse medyada gözetilmesi ve buna uygun haber ve içerik üretilmesi beklenmektedir. Bu konularda atılması gereken adımlarla birlikte çözüm önerileri sunularak, beklenen uzun vadeli ama olumlu sonuçlar üzerinden çalışma detaylandırılacaktır.