Etiketler: eleştirel medya okuryazarlığı

Hicabi Arslan

2019

Türkçe

Medyada yer alan haberler özellikle kadın ve çocuk şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet haberleri kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak için yapılan haberler olmasının yanı sıra habere konu olan tarafların yeni medya anlayışı çerçevesinde reyting uğruna etik kurallar çiğnenerek habere dâhil edilmeleri nedeniyle medya ve etik kuralları açısından tartışılması gerekli önemli hususlardır. Genel olarak bakıldığında medyada yer […]

Hicabi Arslan

2014

Türkçe

Medya okuryazarlığının erken yaşlardan itibaren başlayarak hayat boyu geliştirilecek bir beceri olması, verilecek eğitimin de okul öncesinden başlayarak yetişkin eğitime uzanan bir sürece yayılmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle eğitim kurumlarında, çocuklara, toplumla uyum içinde yaşaması ve toplumun ona sağladığı fırsatlardan yararlanabilmesi için gerekli temel davranışların kazandırılması hedeflenmektedir. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun (FIJ) 2003 yılında yayınladığı “Medyada […]