Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

Facebook Twitter

Kurum kendisini “Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütü” olarak tanımlıyor.  Sitelerinde çocuklara ve gençlere yönelik yaptıkları projeler hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

  • Etiketler