Gençlik ve Spor Bakanlığı

Facebook Twitter

“Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak” amacıyla hizmet veren Bakanlığın sitesinde gençlere yönelik etkinlikler ve bakanlığın sunduğu hizmetlere dair bilgiler yer alıyor.

  • Etiketler