Afet-Çocuk ekibinden refakatsiz çocuklarla ilgili öneriler

Mart 2023 Türkçe
Facebook Twitter

Fotoğraf: AA

Önerilerde, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve kolluk kuvvetlerinin etkin ve eşgüdümlü şekilde çalışması gerektiği belirtildi.

Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi deprem bölgesine ilişkin bir açıklama yayınlayarak, “Var olan yerel ve merkezi sistemlerin ivedilikle işler hale getirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Refakatçisi olmayan çocukların takibi için açılan danışma hatları, Alo 183 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hattı, Alo 184 Sağlık Bakanlığı iletişim hattı ve e-Nabız sisteminin ihtiyaca cevap vermediğini, bilgi akışını doğru ve hızlı şekilde yürütemediğini görüyoruz. Var olan yerel ve merkezi sistemlerin ivedilikle işler hale getirilmesini talep ediyoruz.

“Alanda uzmanlığı olan sivil toplum kuruluşları ve ilgili uzmanlarla işbirliği halinde çalışılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Çocuk hakları alanında çalışan yüzü aşkın meslek uzmanı, avukat, hekim ve aktivistten oluşan Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi olarak tüm bu süreçlerin çocukların üstün yararını koruyacak şekilde ve hızla yürütülmesi için işbirliğine hazırız.”

Öte yandan hakkında arama ilanı verilen ve refakatsiz kalan çocuklar için öneriler şöyle sıralandı:

“Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve kolluk kuvvetlerinin etkin ve eşgüdümlü şekilde çalışması.

“Kimliksiz çocukların fiziksel güvenliğinin ve kişisel veri gizliliğinin azami düzeyde sağlanması.

“Çocukların sevk edildiği şehirler ve hastanelerin kamuoyu ile paylaşılması.

“Kimliksiz çocukların bulunduğu hastanelerde çok dilli bilgilendirme masalarının oluşturulması.

“Bilgilendirme masalarında sosyal hizmet uzmanı, yetkin hastane personeli ve kolluk kuvvetinin birlikte bulunması.

“Bilgilendirme masalarındaki personelin çocukların teşhisi ve tespiti konusunda ailelere/yakınlara eşlik etmesi.

“Kimlik tespiti sürecinde çocuk ile yetişkin arasındaki yakınlık bağının soruşturulması ve kanıtlanması.

“Çocukların güvenliğinin ve esenliğinin tüm süreç boyunca sosyal hizmet uzmanlarınca takip edilmesi.”