AİHM Çocuk Hakları Davaları Veri Tabanı kullanıma açıldı

Ayşegül Özbek
Facebook Twitter

Çocuk Gözlemevi web sitesi üzerinden artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) çocuk hakları davalarına ulaşmak mümkün.

AİHM’nin kendi kararlarının bulunduğu veri tabanında çocuk haklarına ilişkin davalarda bir arama kriterinin bulunmaması çocuk hakları ihlalleriyle ilgili kararlara ulaşmakta engel yaratıyordu. Diğer yandan Mahkemenin bazı kararlarının sadece İngilizce veya Fransızca olmasından kaynaklanan erişim sorunları da yaşanıyordu. Bu amaçla, Çocuk Gözlemevi bu ihtiyaca yönelik olarak “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Çocuk Hakları Davalarının Veri Tabanının Oluşturulması Projesi” kapsamında bir veri tabanı hazırladı.

Veri tabanında, AİHM’de karara bağlanmış çocuk haklarına ilişkin tüm Türkiye davaları ilk defa listelendi. Ayrıca daha önce Türkçe’ye çevirisi yapılmamış olan Türkiye kararlarının Türkçe özetleri de veri tabanına eklendi. Bu kapsamda 102 karara erişim sağlanabiliyor.  Bunun yanında, Avrupa Konseyi üyesi diğer ülkelerin taraf olduğu ve önem derecesi yüksek 60 çocuk hakları kararının Türkçe özet ve değerlendirmeleri de veri tabanında yer alıyor.

Barolarla bilgilendirme toplantıları düzenleniyor

Veri tabanında bulunan bütün kararlar, anahtar kelime, davanın önem derecesi, ihlal edilen haklar, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edilen ilgili maddeleri temelinde listeleniyor. Bunun yanında birbirine benzer kararlar ve çocuk hakkı ihlallerine ilişkin eğilimler tespit edilebilir.

Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği Matra Programı tarafından desteklenen ve Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında bilgilendirme ve yaygınlaştırma toplantıları da düzenleniyor. Bu kapsamda çocuk hakları alanında çalışan yetmişten fazla avukatın katılımı ile Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da üç çalıştay yapıldı. Yine, veri tabanının yaygınlaştırılması amacıyla Ankara, İzmir, Trabzon, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep barolarının çocuk hakları merkezleri avukatlarıyla toplantılar düzenlendi. Yüzden fazla avukat ile alandaki sorunlar tartışıldı. AİHM’nin çocuk hakları içtihadının bilinirliğinin artırılması amacıyla düzenlenen baro ziyaretlerine önümüzdeki aylar içerisinde de devam edilecek.

Veri tabanına www.cocukgozlemevi.org/aihm adresinden ulaşılabilir.

Çocuk Gözlemevi hakkında

Çocuk Gözlemevi web sitesi, Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM/ICC) tarafından yürütülen “Türkiye’de Cinsel İstismar ve Sömürü Mağduru Çocuklar İçin Çocuk Dostu Adalet Gözlemevi Projesi” kapsamında kuruldu. Çocuk Gözlemevi web sitesi ile bu alanda var olan tez, makale, rapor gibi farklı türdeki çalışmalar bir araya getirilerek ulaşılabilirliklerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.Çocuk Gözlemevi içinde bulunan Dava Kararları Veri Tabanında çocuklarla ilgili farklı kurumlardan çıkan dava kararları yer alıyor. Bu veri tabanı çocuk hakları alanında çalışan avukatlar başta olmak üzere ilgili diğer hak savunucularının da faydalanabileceği zengin bir veri tabanı olarak hizmet veriyor.