Diyarbakır’da çocuk hakları akademisi açılıyor

Ayşegül Özbek
Facebook Twitter

Rengarenk Umutlar Derneği’nin düzenlediği Çocuk Hakları Akademisi’nin ilk dönemi başlıyor.

Atölyeler, 1 Kasım 2020 – 28 Mart 2021 tarihleri arasında belirli aralıklarla 15 gün sürecek ve toplamda 10 farklı atölye içeriği planlanacak.

Protect Defenders’ın desteğiyle hayata geçirilen atölyelerle ilgili olarak Rengarenk Umutlar Derneği Akademisi Koordinatörü Alper Yalçın şunları söyledi:

“Çocuk hakları alanında büyük boşluk”

“Diyarbakır’da 2015 yılında başlayan silahlı çatışmalar, 2016 yılında yayınlanmaya başlanan kanun hükmünde kararnemeler ile birlikte çocuk haklarına dair çalışan birçok örgütlenme kapatılması, çocuk hakları alanında da büyük bir boşluk yarattı. Evet, aynı zamanda yeni örgütlenmeler de kuruldu, ancak çocuk haklarına dair yapılması gereken işler de çoğaldı.

Katılımcılar daha sonra Akademi’nin parçası olacak

“Çünkü silahlı çatışmalar sona ermiş olsa da ardında çocukların hayatında, büyük travmalar, yoksulluk, okulu terk, işçilik, cezasızlık gibi mücadele edilmesi gereken pek çok şeyi bıraktı. Bunlarla beraber, Diyarbakır’da çocuk haklarına dair ortak dil ve ortak paydayı bulabilmek için hâlâ güçlendirilmesi gereken tartışma alanları da var. Dolayısıyla, akademinin bizim için birlikte öğrenme alanı olması kadar, bizi bir araya getiren, umudumuzu diri tutmamızı sağlayan bir zemin olmasını da diliyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir olması için çabalayacağız. Katılımcıların ve uzmanların aynı zamanda akademinin birer parçası olmasını, ardından birlikte çalışmalar yapmayı da hedefliyoruz.”

İlk yıl ulusal ve yerel uzmanlarla birlikte hazırlanacak atölye içeriklerinin ardından, akademinin diğer dönemlerde ulusal uzmanlar olmaksızın, akademiden mezun olan katılımcılardan bir sonraki dönem eğitim vermek isteyenlerle birlikte atölye içerikleri hazırlamaları bekleniyor. Yani yerelde deneyim paylaşımı yoluyla akademideki uzman kapasitesinin çoğaltılması, katılımcıları ve uzmanları aynı zamanda Akademi’nin bir parçası olacak.

Atölye programında yer alan atölyeler ve hedefler şöyle:

– Çocukluk Algısı: Katılımcıların, çocuk algısı konusunda ortak bir dil oluşturması.
– Çocukluğun tarihsel gelişimi ve Çocuk Hakları Sözleşmeleri: Katılımcıların, çocuk haklarının tarihsel süreç içerisindeki değişimi, hukuksal gelişimi ve genel olarak Çocuk Hakları Sözleşmelerinin içeriği yönünden değerlendirilmesi konularında
bilinçlenmesi.
– ÇHS Temel İlkeleri I: “Yaşama ve Gelişme” ve “Ayrımcılık Yapmama”:Katılımcıların, çocuk haklarının yaşama ve gelişme hakkı ve ayrımcılık yapmama haklarını  tanımlayabilmesi, kendi çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda gözden geçirmesi.
– ÇHS Temel İlkeleri II: “Çocuğun Üstün Yararı” ve “Katılım”: Katılımcıların, çocuk haklarının temel ilkelerinden ikisi olan çocuğun üstün yararı ve katılım hakları konularında derinleşmesi ve katılım ve koruma arasındaki dengeyi tartışması.
– Çocukların Politik Hakları: Katılımcıların, çocukların oy verme hakkı, siyasete katılım hakları, vb. konular etrafında tartışmaları.
– Çocuk Hak İhlallerinin İzlenmesi, Belgelenmesi ve Raporlanması: Katılımcıların, çocuk hak ihlallerinin izlenmesi, belgelenmesi, raporlanması ve spesifik olarak silahlı çatışmalardaki çocuk hak ihlallerinin belgelenmesi konusunda uluslararası standartlara dair bilgi sahibi olması.
– Cezasızlıkla Mücadele ve Savunuculuk Araçları: Katılımcıların, cezasızlık kavramı, cezasızlıkla mücadele, savunuculuk araçları ve uluslararası mekanizmalar konusunda bilgi sahibi olması.
– Çocuk Koruma: Bütüncül bir Psiko-sosyal Çalışma: Katılımcıların, çocuklarla çalışmalar yürütürken karşılaşacakları çocuk hak ihlallerine müdahale ederken uzun ve kısa vadeli yapmaları gereken planlamalar ve yasal olarak atılacak adımlara dair tartışmaları.
– Kriz Anlarına Müdahale: Katılımcıların, doğal ve insan kaynaklı krizlere çocuk hakları bağlamında nasıl yaklaşabileceğine dair tartışmaları ve ortak yol haritaları belirlemesi.
– Bedensel ve Mekansal Sınırlar, Onay Kültürü, Şiddetsiz İletişim: Katılımcıların, çocuk çalışmalarında bedensel ve mekansal sınırlar, onay kültürü ve şiddetsiz iletişim anlayışını kavramaları ve bu bağlamda çalışma yöntemleri oluşturmaları.

*Atölye yalnızca Diyarbakır’da yaşayan katılımcıların ve uzmanların başvurularına açık. Çocuk Hakları Akademisi katılımcı kontenjanı 15 kişidir. Her atölyede bir ulusal, bir yerel olmak üzere iki uzman, atölyenin yürütücülüğünü üstlenecektir.

Başvuru ve detaylı bilgi için burayı tıklayın.