Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri 2 & 3

Çocuk Hakları Komitesi Haziran 2012 Türkçe
Facebook Twitter

Çocuk Hakları Komitesi

Türkiye’nin çocuk haklarına yönelik gelişmelere yer verdiği ikinci ve üçüncü ilerleme raporu, Çocuk Hakları Komitesi tarafından 2012 yılında değerlendirmeye alındı. 

Türkiye’nin taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair  Sözleşme’nin 44. maddesi uyarınca “Sözleşme’de tanınan hakları yürürlüğe koymak için aldıkları önlemleri ve bu haklardan yararlanma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye dair raporları” komiteye sunmaya taahüt etti.

Türkiye sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk raporunu 7 Temmuz 1999 yılında Çocuk Hakları Komitesi ile paylaşmıştı. İkinci ve üçüncü ilerleme raporları ise 2011 tarihinde Komite’ye sunulmuştu.

Aşağıdaki link üzerinden erişebileceğiniz Çocuk Hakları Komitesi tarafından gerçekleştirilen değerlendirme raporunda, Türkiye’nin sunduğu raporu ve Türkiye’deki gelişmeler üzerinden bilumum çekincelere ve tavsiyelere yer veriliyor.