Uluslararası Mevzuatın Türkiye’de Uygulanması

Bu bölümde, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası mevzuatın Türkiye’de uygulanmasını incelemek ve değerlendirmek üzere hazırlanmış ulusal ve uluslararası raporlara ulaşabilirsiniz.

Çocuk Satışı, Fahişeliği ve Pornografisine İlişkin İhtiyari Protokolü İlk Ülke Raporu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Ağustos 2005, Türkçe

Ağustos 2005

Türkçe

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; ilgili Bakanlıklar, Üniversiteler, Barolar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 31 kişilik bir komisyon tarafından hazırlanan raporda Türkiye’nin Çocuk Satışı, Fahişeliği ve Pornografisine İlişkin İhtiyari Protokolü uyarınca gösterdiği hukuki ve örgütsel gelişmelere yer veriliyor. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili […]

Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri 2 & 3

Çocuk Hakları Komitesi

Haziran 2012, Türkçe

Haziran 2012

Türkçe

Türkiye’nin çocuk haklarına yönelik gelişmelere yer verdiği ikinci ve üçüncü ilerleme raporu, Çocuk Hakları Komitesi tarafından 2012 yılında değerlendirmeye alındı.  Türkiye’nin taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair  Sözleşme’nin 44. maddesi uyarınca “Sözleşme’de tanınan hakları yürürlüğe koymak için aldıkları önlemleri ve bu haklardan yararlanma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye dair raporları” komiteye sunmaya taahüt etti. Türkiye sözleşmenin imzalanmasından sonra […]

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme İkinci ve Üçüncü İlerleme Raporu

Çocuk Haklarını Koruma ve İzleme Bölümü

Temmuz 2011, Türkçe

Temmuz 2011

Türkçe

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 44. maddesi uyarınca hazırlanan ikinci ve üçüncü ilerleme raporu, Türkiye’nin Sözleşme çerçevesinde ortaya koyduğu hukuki ve örgütsel gelişmelere yer veriyor. Türkiye’nin taraf olduğu Sözleşme’nin 44. maddesi uyarınca taraf devletler “Sözleşme’de tanınan hakları yürürlüğe koymak için aldıkları önlemleri ve bu haklardan yararlanma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye dair raporları” komiteye sunmaya taahüt […]

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme İlk İlerleme Raporu

Çocuk Haklarını Koruma ve İzleme Bölümü

2012, Türkçe

2012

Türkçe

Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 44. maddesi uyarınca taraf devletler “Sözleşme’de tanınan hakları yürürlüğe koymak için aldıkları önlemleri ve bu haklardan yararlanma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye dair raporları” komiteye sunmaya taahüt ederler. Bu çerçevede devletlerin sözleşme yürürlüğe konulduktan iki yıl içinde bir rapor, sonrasında ise beş yıllık periyotlar halinde çocuk hakları konusundaki […]

Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri 1

Çocuk Hakları Komitesi

Haziran 2001, Türkçe

Haziran 2001

Türkçe

Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 44. maddesi uyarınca taraf devletler “Sözleşme’de tanınan hakları yürürlüğe koymak için aldıkları önlemleri ve bu haklardan yararlanma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye dair raporları” komiteye sunmaya taahüt ederler. Bu çerçevede devletlerin sözleşme yürürlüğe konulduktan iki yıl içinde bir rapor, sonrasında ise beş yıllık periyotlar halinde çocuk hakları konusundaki […]