Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri 1

Çocuk Hakları Komitesi Haziran 2001 Türkçe
Facebook Twitter

Çocuk Hakları Komitesi

Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 44. maddesi uyarınca taraf devletler “Sözleşme’de tanınan hakları yürürlüğe koymak için aldıkları önlemleri ve bu haklardan yararlanma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye dair raporları” komiteye sunmaya taahüt ederler.

Bu çerçevede devletlerin sözleşme yürürlüğe konulduktan iki yıl içinde bir rapor, sonrasında ise beş yıllık periyotlar halinde çocuk hakları konusundaki ilerleme raporlarını  Çocuk Hakları Komitesi’ne sunmaları bekleniyor. Raporların sunumundan sonra ise Komite tarafından bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilip sonuç gözlemlerini paylaşmaları bekleniyor.

Türkiye sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk raporunu 7 Temmuz 1999 yılında Çocuk Hakları Komitesi ile paylaştı. 2001 yılında ise Komite raporu inceleyerek bir değerlendirme raporu oluşturdu. Aşağıdaki link üzerinden ulaşabileceğiniz raporda, çocuk hakları konusundaki ilerlemede olumlu yönler, karşılaşılan güçlükler, kaygı duyulan noktalar ve çocuk hakları ile ilgili farklı başlıklardaki mevcut durum üzerinden bir değerlendirme sunuluyor.