Çocuk Satışı, Fahişeliği ve Pornografisine İlişkin İhtiyari Protokolü İlk Ülke Raporu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ağustos 2005 Türkçe
Facebook Twitter

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; ilgili Bakanlıklar, Üniversiteler, Barolar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 31 kişilik bir komisyon tarafından hazırlanan raporda Türkiye’nin Çocuk Satışı, Fahişeliği ve Pornografisine İlişkin İhtiyari Protokolü uyarınca gösterdiği hukuki ve örgütsel gelişmelere yer veriliyor.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 25 Mayıs 2000 tarihinde kabul edilmiş, Türkiye Protokol’ü 8 Eylül 2000 tarihinde imzalamıştı.

Protokole dair hazırlanan ilk ülke raporunda Türkiye’deki yasalar üzerinden protokol gerekliliklerinin ne kadar yerine getirildiğine dair bir rapor sunuluyor.