Çocuk Haklarına Dair Sözleşme İkinci ve Üçüncü İlerleme Raporu

Çocuk Haklarını Koruma ve İzleme Bölümü Temmuz 2011 Türkçe
Facebook Twitter

Çocuk Haklarını Koruma ve İzleme Bölümü

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 44. maddesi uyarınca hazırlanan ikinci ve üçüncü ilerleme raporu, Türkiye’nin Sözleşme çerçevesinde ortaya koyduğu hukuki ve örgütsel gelişmelere yer veriyor.

Türkiye’nin taraf olduğu Sözleşme’nin 44. maddesi uyarınca taraf devletler “Sözleşme’de tanınan hakları yürürlüğe koymak için aldıkları önlemleri ve bu haklardan yararlanma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye dair raporları” komiteye sunmaya taahüt ederler.

Bu çerçevede devletlerin sözleşme yürürlüğe konulduktan iki yıl içinde bir rapor, sonrasında ise beş yıllık periyotlar halinde çocuk hakları konusundaki ilerleme raporlarını  Çocuk Hakları Komitesi’ne sunmaları bekleniyor. Raporların sunumundan sonra ise Komite tarafından bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilip sonuç gözlemlerini paylaşmaları bekleniyor.

Türkiye sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk raporunu 7 Temmuz 1999 yılında Çocuk Hakları Komitesi ile paylaştı. İlk ulusal raporun hazırlanması için kamu kuruluşlarından, hükümet dışı örgütlerden, üniversitelerden ve uluslararası örgütlerden 200 temsilcinin katıldığı geçici bir komite kuruldu.

İkinci ve üçüncü ilerleme raporları ise 2011 tarihinde Komite’ye sunuldu.

Aşağıdaki link üzerinden erişebileceğiniz ilerleme raporlarında Türkiye’de çocuk haklarının hukuki ve örgütsel yönleri ele alınıyor, Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca Türkiye’de geliştirilen uygulamalar ve eksikliklerine yer veriliyor.