Anne, Baba, Öğretmen ve Medya Çalışanları için: Çocuk Hakları ve Medya

Çocuk Vakfı 2011 Türkçe
Facebook Twitter

Çocuk Vakfı

Çocuk, çocuk hakları ve medya, kavramlarının evreni çok geniş. Dünya nüfusunun üçte ikisi çocuk. Her medeniyet dairesinde yaşanan çocukluk, dün olduğu gibi bugün de farklı. Çocuk haklarının gündeme gelmesi, yalnızca çocukla sınırlı olmayan, aynı zamanda dünyanın geleceğiyle ilgili kaygıya da dayanıyor.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin geniş katılımla kabulü de, bu iki kaygının belgesi olarak kabul edilebilir. Medya kavramı da çocuk ve çocuk hakları kavramlar gibi, kendi içinde çok katmanlı ve sorunlu bir alan. Bu, dünyayı sesli, görüntülü ve basılı yayın ağlarıyla kuşatmış ve içine almış sanal bir evren. Ülkelere, kültürlere ve tüketicilerine göre farklı okumayı gerektirse de, bütün okumaların ucu açık.

Yeni dünyada medya ile ilgili ortak kabuller çok az ve güvenle güvensizlik yan yana. Çocuk hakları ve medya konusunun da ucu bucağı yok. Medya ve çocuğun gelişim hakkı gibi çocuğun medyada nasıl yer aldığı da çocuk hakları kültürüyle birebir ilişkili. Çocuk ve medya ilişkisi ülkelerle de sınırlı değil. Yaşadığımız dünyada medya aynı zamanda küresel bir insani sorundur artık. Rehber için tıklayınız.