Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar ve Hak Odaklı Habercilik

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği 2020 Türkçe
Facebook Twitter

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Medyada kullanılan dil ve görseller hem çocuklara hem de cinsel istismara dair algımızı etkiler. Hatalı, yanlış ve çocuğun üstün yararını gözetmeyen habercilik anlayışının yol açtığı zarar, temelde tüm çocukları ve toplumu ilgilendirir. Bu nedenle medya dili ve yaklaşımının hem cinsel istismarın önlenmesinde hem de istismar sonrası destek sürecinde önemli bir rolü vardır.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, çocuk haberciliği, çocuğa yönelik cinsel istismar ve hak odaklı habercilik üzerine bir yazı yayımlayarak, gazetecilere önerilerde bulundu.