Çocuk Hakları ve Gazetecilik Pratikleri: Hak Temelli Yaklaşım

Michael Foley, Noirin Hayes, Brian O'Neill Nisan 2008 İngilizce
Facebook Twitter

Michael Foley, Noirin Hayes, Brian O'Neill Dublin Teknoloji Enstitüsü

Bu kitapçığın amacı çocuk haberciliği ile ilgili önemli kavramların ve çocuk haklarının ön planda tutulduğu haber yapma pratikleri kazandıracak bilgilerin gazetecilik öğrencilerine sunulması olarak belirtiliyor. Dublin Teknoloji Enstitüsü’nden Michael Foley, Noirin Hayes and Brian O’Neill tarafından kaleme alınan metin kapsayıcı bir çocuk odaklı habercilik haritası çiziyor. İki Üniteden oluşan kitapçıkta şu başlıklar yer alıyor:

Ünite 1: Çocuk Haklarına Giriş

 1. İnsan Haklarına Giriş
 2. Çocuk Hakları
 3. Çocuk Hakları ve Medya
 4. Çocuk Haklarının Korunması Önündeki Engeller
 5. Çocukların Medyada Temsili, Çocuk Hakları ve Mesleki Sorumluluklar
 6. Çocukların Bakış Açılarını Yansıtan Başarılı Örnekler

Ünite 2: Çocuk Hakları ve Profesyonel Gazetecilik Pratikleri

 1. İlkeler ve Editöryal Kılavuz
 2. Çocuk Koruma Yönetmelikleri
 3. Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocuk
 4. Kaynaklara ve Hikayelere Ulaşmak
 5. Çocuklarla Mülakat
 6. Silahlı Çatışmalarda Çocuk
 7. Çocuklara Ses Vermek ve Çocuk Odaklı Medya
 8. Çocuklarla İlgili Haberlerde En İyi Örnekler

Çalışmanın orijinal ismi: Children’s Rights and Journalism Practice: a Rightsbased Perspective