Gazeteciler İçin Bir Rehber: Çocuk ve Travma

Dart Center 2006 Türkçe
Facebook Twitter

Dart Center

Kolombiya Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü tarafından kurulan Dart Merkezi’nin hazırladığı bu rehber sokak suçu, aile içi şiddet, doğal afet, savaş veya insan hakları ihlalleri gibi travmatik konularda çocuklar ile nasıl röportaj yapılması gerektiğiyle ilgili gazetecilere yol gösteriyor.

Travmatik konularda haber yapmanın bilgi, yetenek ve destek gerektirdiğini savunan merkez dünyanın dört bir yanındaki gazetecilere bu zorluğun üstesinden gelmek için uluslararası gazeteciler, akıl sağlığı uzmanları, eğitimciler ve araştırmacılar ağı gibi gerekli kaynaklarla hizmet veriyor.

Bu amaç doğrultusunda hazırladıkları rehberde çocukların yaş aralıklarına göre travmaya karşı gösterdikleri tepkiler ve buna nasıl yaklaşılması gerektiği, görüşmeyi yapacak kişiler için ve editörler için uyulması gereken etik ilkeler ile bu konuyla ilgilenen gazetecilerin karşılaşabilecekleri sorunlar yer alıyor.