Çocuk Cinsel İstismarının Medyada Değerlendirilme Biçimi: Habertürk Gazetesi

Ayşenur Güldeste Şubat 2018 Türkçe
Facebook Twitter

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt 11 Sayı 52 Ayşenur Güldeste Gazi Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

“Birçok toplumda ve kültürde her yaştan çocuk cinsel istismara maruz kalmaktadır. Ancak son yıllarda çocuk cinsel istismarında ciddi bir artış söz konusudur. Çocuk cinsel istismarı haberlerinin gazetelerde verilme biçimlerinin, haberlerde kullanılan fotoğraf ve başlıkların, mağdur çocuğun ve ailesinin bireysel özgürlüklerini kısıtlayıcı bir üsluba sahip olduğu gözlemlenmektedir.

Bu çalışmanın amacı, çocuk cinsel istismarı konusunda medyanın toplum üzerindeki etkisinin ve haberlerde etik kurallara ne derece bağlı kalındığının değerlendirilmesidir. Bu amaçla çalışmada, ülkemizde yüksek tirajlı bir gazetenin altı aylık dönemde yayımlamış olduğu çocuk istismarı konulu haberlere yer verilmiştir.

Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmış ve analiz neticesinde elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında, haberlerin sunulma biçimleri, kullanılan fotoğraflar, çocuk haklarıyla ilgili tutum ve etik kaygıların medya tarafından dikkate alınıp alınmadığı gibi hususlar ele alınmıştır. Söz konusu haberlerde başta görsel kullanımı ve haber başlıklarının seçimi konusunda ahlaki yönden zafiyetler olduğu, mağdur ve ailesinin kişilik hakları hususuna yeterince önem verilmediği gözlemlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre istismar mağduru genellikle kız çocukları ve istismarcılar tanıdıkları erkeklerdir.”