Çocuklara Yönelik Temsil Çalışması: “Taş Atan Çocuklar”a Taş Atan Medya

2011 Türkçe
Facebook Twitter

Türkiye Çocuk Hakları Kongresi: Yetişkin Bildirileri Kitabı İstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik

Suça karışmış çocukların medyada yer alış biçimleri hak ihlalleri içermekte ve yanlış kalıp yargıları dolaşıma sokmaktadır. Bu çalışma, her şeyden önce “taş atan çocuklar” ifadesinin sorunlu olduğu ön kabulüne dayanmaktadır. Bu ifade ile suça karışmış çocuklar, birer “suç faili” olarak damgalanmaktadır.

Araştırmada amaçlanan bir şiddet biçimi olan “taş atma” eyleminin meşrulaştırılması ve özendirilmesi değil; medyanın şiddet söylemini çocuklar üzerinden dolaşıma sokma biçimini masaya yatırmaktır. Araştırmada ana akım medyanın iki gazetesinin (Hürriyet ve Habertürk) internet siteleri örneklem olarak kabul edilmiştir.

Gazetelerin seçiminde farklı medya patronlarının sahipliği etkili olmuştur. Söz konusu sitelerin haber arama bölümlerine “taş atan çocuk” ifadesi yazılmış; çıkan haberler nitel metin analizine tabi tutulmuştur. Suça karışmış çocuklar, haber metinlerinde sıklıkla olayın tarafı olan “büyük”lerin diline tabi bir biçimde ve tali bir bağlamda inşa edilmektedirler.

Medya, bu vesile ile adeta canavarlaştırılan bu çocuklara “taş atmakta”; genel itibarıyla onların toplumda yapıcı bir rol edinmelerine yardımcı olmaktan uzak bir görünüm arz etmektedir.