Gençlik İntiharlarının Gazetelerde Yansıması

Figen Çok, Murat Boysan, Çağla Karademir 2003 Türkçe
Facebook Twitter

Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi Cilt 11 Sayı1 (2003) Figen Çok, Murat Boysan, Çağla Karademir Ankara Üniversitesi

“Türkiye’de gençlik intiharları ve intihar girişimleri olgusu son zamanlarda ciddi bir sorun haline gelmektedir. Gençlik intiharı kitle iletişim araçları tarafından önemli ölçüde haber konusu yapılmaktadır. Bu çalışma gazete haberlerinde ve köşe yazılarında gençlik intiharları olgusunun nasıl ele alındığını ortaya koymak amacı ile yapılmıştır.

15 Ocak 2002 tarihinde intihar eden bir gencin ardından gazetelerde gençlik intiharı olgusuna geniş olarak yer verilmiştir. Bundan hareketle bu araştırmada 2002 yılının 16 – 31 Ocak tarihlerine ait en çok okunduğu düşünülen 8 gazetede yayınlanan intihar ve intihar girişimi haberleri ve köşe yazıları taranmış ve gençlik intiharı ile ilgili olan haberler ve köşe yazıları içerik analizi ile incelenmiştir.”