Kamu Denetçiliği Kurumu

Facebook Twitter

Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’nin Kamu ile idarenin her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyen, araştıran ve önerilerde bulunan bir kurumdur. Sitede çocuk haklarıyla ilgili mevzuata ve mevzuatın uygulanmasına dair raporlara ulaşabilirsiniz.

  • Etiketler