Çocuklara Yönelik Şiddet Verilerinin Toplanmasında İkilemler ve Riskler

UNICEF 2012 İngilizce
Facebook Twitter

UNICEF

UNICEF tarafından yayınlanan rehber çocuklara yönelik şiddet verilerinin toplanması sırasında uyulması gereken etik ilkeler, sorunlar ve çözümleri içeriyor.  Bu alanda yapılmış kaynakların taramasıyla ve yeniden değerlendirilmesiyle oluşturulan rehber aşağıdaki bölümlerden oluşuyor:

  1. Çalışmanın tanıtımı ve amaçları
  2. Taramanın kapsamı ve metodolojisi
  3. Çocuğa yönelik şiddet ile ilgili hazırlanmış rehberler, kurallar ve standartlar
  4. Çocuğa yönelik şiddet araştırmalarında yer verilen etik kurallar
  5. Araştırmalarda karşılaşılabilecek zorluklar ve bunlarla ilgili tavsiyeler
  6. Son söz